Osnovni namen zavoda je spodbujati, omogočati, raziskovati in razvijati odprto družbo in organske tehnologije.

Odprta družba je odprta v vseh pomenih te besede: odprta do vseh, vključujoča in enakopravna, transparentna in javna, odprta do novih možnosti, idej in delovanj, je raznovrstna in raznolika. Organska tehnologija je tehnologija, ki raste od spodaj, od ljudi, s prepletanjem njihovih znanj in sposobnosti, z vzajemnim sodelovanjem in soprispevanjem v najrazličnejših oblikah. Upošteva in spoštuje naravo.

Preplet obojega predstavlja na znanju, racionalnosti, strpnosti, vzajemnosti, zmernosti ter spoštljivosti do narave temelječo družbo. Takšna družba omogoča prost pretok in dostop do znanja in informacij, k čemur sodi tudi transparentnost in javnost delovanja vseh družbenih sfer. Je odprta do novih idej in zamisli, jih spodbuja in omogoča njihovo realizacijo, upoštevajoč družbene in naravne vpetosti in danosti, lokalne in globalne. Neguje in uporablja odprte tehnologije, standarde in odprta sodelovanja ter na njihovi podlagi uspeva. Je tudi fizično odprta, omogoča prost pretok in gibanje ljudi in je zato tudi raznovrstna in raznolika in le-to spodbuja, na vseh področjih. Sestavljena je iz opolnomočenih ljudi, kjer vsak prispeva na svoj način in po svojih močeh.